Schrack Technik Romania
  • Descărcătoare de curent de trăsnet și supratensiune

    Viața în siguranță prin descărcătoarele de curent de trăsnet și supratensiune de la Schrack Technik

DESCĂRCĂTOARE DE CURENT DE TRĂSNET T1

Aşa numitele descărcătoare de curent de trăsnet sunt utilizate împotriva efectelor directe ale trăsnetelor. 

Ceea ce este deosebit la aceste descărcătoare este capacitatea lor a conduce la pământ curentul de trăsnet, descărcătoarele fiind verificate conform Clasei internaţionale standardizate de test I (IEC 61643-11).

Pentru diferenţierea faţă de alte tipuri de descărcătoare, acestea sunt testate la impuls de curent de forma 10/350 μs (această curbă îndeplineşte cerinţele de energie şi încărcare pentru clasa I de test). Parametrii hotărâtori sunt: valoarea de vârf a curentului (Iimp), energia specifică şi sarcina specifică. La o comparație simplă se poate observa că aceste descărcătoare pot conduce o cantitate mai mare de energie în comparaţie cu descărcătoarele de supratensiune. 

În practică seria de descărcătoare de curent de trăsnet Schrack este verificată atât pentru efectele directe cât şi pentru cele indirecte ale trăsnetelor!


Utilizând descărcătoarele de curent de trăsnet de 12,5kA cu tehnologia Schrack vă conformați normativului EN 62305.

 

DESCĂRCĂTOARE DE SUPRATENSIUNE T2

Descărcătoarele verificate conform Clasei de test II (denumirea veche „C”) nu au capacitatea de descărcare a curentului de trăsnet şi de aceea nu este permisă utilizarea lor împotriva efectelor directe ale trăsnetelor.

Aceste descărcătoare servesc la protecţia instalaţiilor electrice împotriva loviturilor de trăsnet în depărtare (efect indirect al trăsnetelor) şi supratensiunilor de comutaţie. 

Forma de unda de test pentru descărcătoarele din Clasa de testare II este standardizată cu parametrul de timp de 8/20 μs şi definită prin valoarea de vârf. Cantitatea de energie condusă la pământ de un descărcător de supratensiune este mult mai scăzută decât în cazul descărcătorul de curent de trăsnet. O comparaţie este prezentată în graficul de mai jos (compararea claselor de testare I (10/350) şi II (8/20) ), la care suprafeţele aflate sub curbe reprezintă cantitatea de energie la aceeaşi valoare de vârf a curentului.

Locația de instalare a descărcătorului de supratensiuni T2 este în clădiri fără protecție împotriva trăsnetelor (paratrăsnet) și cu risc foarte mic de lovitură directă, în distribuția după firida de alimentare, deoarece nu sunt așteptate efecte directe ale fenomenului. Dacă se folosesc simultan paratrăsnet și dispozitiv de protecție de clasă T1 atunci în distribuția secundară trebuie instalat un dispozitiv de protecție de clasă T2.

Locația de instalare a descărcătorului de supratensiuni T2 este în clădiri fără protecție împotriva trăsnetelor (paratrăsnet) și cu risc foarte mic de lovitură directă, în distribuția după firida de alimentare, deoarece nu sunt așteptate efecte directe ale fenomenului. Dacă se folosesc simultan paratrăsnet și dispozitiv de protecție de clasă T1 atunci în subdistribuție trebuie instalat un dispozitiv de protecție de clasă T2.

Tipuri de rețele

Pentru fiecare sistem de tratare a neutrului este standardizat tipul de descărcător.

De exemplu, pentru utilizarea descărcătoarelor în sistem TN-S se folosește tipul de conectare „4+0“, la sistemul TN-C cu conductor PEN, se folosește conectarea numită „3+0“, iar în sistemul TT conectarea „3+1“. Această simbolizare se folosește în Austria din 1998, excepție făcând situația când se folosește un sistem IT.

Protecția punctului final

Protecția punctului final

Protejați consumatorii finali cu protecția fină adecvată T3.

Notă: Un descărcător de supratensiune trebuie utilizat la fiecare 10m de conductor.

  • Protejează: Sisteme TV și satelit
  • Rețele casnice, computere, sisteme telefonice și ADSL / ISDN
  • Linii de comunicație
  • Sisteme de supraveghere

TT

Dispozitive de protecție la supratensiune în sistemul TT (circuit de protecție la curent rezidual) - Nu există conexiune între conductorul de nul și PE în instalația consumatoare sau în imediata apropiere.

ELEMENTE DE PROTECŢIE FINĂ (PROTECŢIA FINĂ A APARATELOR)

Pentru aparatele terminale sensibile este necesară utilizarea suplimentară a unei protecţii fine coordonate a aparatelor. Acest descărcător, marcat cu T3 sau III (denumirea veche „D”) este verificat prin intermediul unui generator hibrid şi este definit cu ajutorul tensiunii de funcţionare în gol Uoc şi a curentului de scurtcircuit Isc. Nivelul foarte scăzut al tensiunii de protecţie (Up) protejează aparatele sensibile împotriva defecţiunilor. La utilizarea acestor aparate este foarte important ca lungimea conductorului către aparatele terminale să fie cât mai mică, pentru ca elementul de protecţie fină să poată fi eficace. O combinare cu descărcătoarele din clasa de protecţie I, respectiv II permite realizarea celei mai bune protecţii posibile împotriva supratensiunilor la aparatele terminale.

Înapoi la prezentarea generală