Schrack Technik Romania

Fotovoltaice - Sisteme de stocare cu baterii

Pentru sisteme de stocare cu baterii recomandăm bateriile LiFePO4 fosfat de litiu-fier, care conving prin capacitate ridicate și durată lungă de viață.

Atenție: atunci când colaborați cu diferiți producători de invertoare: BYD HVM 8.3 și HVM 11.0 nu sunt compatibile cu seria Kostal Plenticore. BYD HVS 12.8 și HVM 8.3 nu sunt compatibile cu seria Fronius Symo Gen24.

Chiar în instalațiile existente un invertor pe baterie poate fi utilizat ca cuplaj de CA pentru a stoca temporar energia neutilizată și a o folosi din nou seara.Echiparea ulterioară a sistemelor de stocare cu baterii

Sisteme personalizate de stocare a energiei

Sistemele de stocare cu specificații funcționale complexe sunt foarte solicitante în planificare și necesită condiții cadru precise care trebuie luate în considerare în proiectare.

  • Unde va alimenta sistemul fotovoltaic?
  • Există și alți producători suplimentari de energie (turbină eoliană, agregate, hidroenergie)?
  • Cum ar trebui utilizată energia din baterie?

Protecția rețelei și a instalației

Protecția rețelei și a instalației este strict reglementată pentru centralele termice cu cogenerare, instalații eoliene, hidro și fotovoltaice. 

În cazul unei întreruperi a tensiunii electrice sau a unei perturbări în rețeaua companiei de furnizare a energiei electrice, micile centrale private trebuie să fie imediat deconectate de la rețeaua publică pentru a preveni o alimentare nedorită. Fără deconectarea imediată de la rețea, ar fi pus în pericol personalul de întreținere, consumatorii ar fi expuși la tensiuni și frecvențe inadmisibile.

  • Protecția NA este asigurată între generatorul de energie descentralizat și rețeaua EVU, prin intermediul contactoarelor sau întreruptoarelor de putere
  • Operatorii de rețea necesită uneori valori limită care se abat de la standarde
  • Poate fi configurat direct la instalație
  • Poate fi alimentat cu 24VCC sau 110-240VCA, până la 60Hz
  • Setările sunt protejate prin parole și există de asemenea și posibilitatea sigilării a aparatului
  • Potrivit pentru rețelele de medie și joasă tensiune
  • Toate componentele sunt duplicate în aparat pentru securitate sporită.

Descărcătoare de supratensiune și combi boxe de protecție împotriva incendiilor

Pentru a menține sistemele fotovoltaice, cu dispunerea lor expusă și suprafață extinsă, funcționale pe termen lung, trebuie luate măsuri de protecție. Aceste măsuri de protecție sunt definite cu precizie în OVE 8101-7-712. Pericolul potențial pentru sistemele fotovoltaice se bazează nu numai pe efectele trăsnetelor directe, cât și pe efectele indirecte, care generează supratensiuni periculoase și în cel mai rău caz, pot duce la căderea totală a sistemelor. Pentru a evita acest scenariu de defecțiune, soluțiile de descărcare a supratensiunilor sunt integrate în sistem.

În multe instalații fotovoltaice  întreruptorul de sarcină prevăzut de standardul IEC 60364-7-712 se află în invertor. Drept urmare, chiar și după deconectare liniile dintre modulele solare și invertor sunt sub tensiune. Conform directivei ÖVE R11-1: 2013, sistemele fotovoltaice necesită un dispozitiv de deconectare a tensiunii pentru protecția împotriva incendiilor.