Certificate

Protejarea mediului este fundamentală în zilele noastre. Trebuie să ne gândim atât la noi, cât şi la nevoile viitoarelor generaţii. În ultimii 20 de ani, Europa a înţeles că trăieşte peste posibilităţile sale reale şi că modul nostru de viaţă pune planeta la încercare. Consumăm tot mai mult din resursele naturale şi punem în pericol sistemele de mediu (apa, solul şi aerul). Aceasta nu poate continua la nesfârşit, cu atât mai mult cu cât populaţia lumii continuă să crească. Pentru ca efectele sa fie minime Schrack aplica urmatoarele principii in activitatea de zi cu zi:

 

Responsabilitatea protecţiei Mediului începe de la management

Fiecare manager trebuie să contribuie direct şi activ la protecţia mediului şi, totodată, să instruiască şi să motiveze angajaţii în vederea aplicării principiilor dezvoltării durabile.

Producţie adaptata mediului

Acest lucru inseamna ca utilizam fara a face risipa doar acele resurse care sunt strict necesare si in concordanta cu cerintele impuse de mediu. Cu produsele noastre inovatoare contribuim la prevenirea risipei resurselor de energie non-regenerabile precum si la reducerea impactului CO2 asupra ecologiei.

Transparenţa

Prin informaţii deschise cu privire la toate aspectele legate de mediu, ne construim încrederea faţă de angajaţii noştri, de clienţi, autorităţi locale şi mass-media.

Conformitatea cu reglementările legale

Minimul standard pe care îl acceptăm este cel în conformitate cu cerinţele legale.  Acest standard este controlat în permanenţă de către departamentul de calitate şi îmbunătăţit de la an la an de către departamentul de cercetare dezvoltare.

Dezvoltare continuă

Pentru a reduce poluarea mediului cauzată de noi, utilizăm o parte din resursele financiare pentru a dezvolta soluţii aplicabile în diverse alte industrii.

Evaluarea impactului activităţilor noastre asupra mediului

Identificăm toate aspectele negative prezente sau viitoare legate de activitatea noastră şi evaluăm impactul aspura apei, aerului, solului în mediul local.

Precauţii

În caz de accident sau de alte incidente urgente cu consecinte asupra mediului, am dezvoltat proceduri menite să dezvolte o reacţie rapidă şi corectă pentru minimizarea efectelor.

ISO 14001 - Standardul de management al mediului

ISO 14001:2004 este un standard de largă recunoaştere internaţională care conţine cerinţe obligatorii referitoare la respectarea legislaţiei sau altor reglementări de mediu aplicabile şi reprezintă standardul de referinţă pentru implementarea unui sistem de managementul mediului, propus de specialiştii forului internaţional de standardizare.

Sistemele de management de mediu conforme cu standardul ISO 14001 au o abordare sistemică, dinamică, pe principiul îmbunătăţirii continue. Ele presupun în primul rând identificarea cauzelor şi intervenţia asupra acestora astfel incât efectele negative asupra mediului să fie stopate sau, cel puţin, diminuate.

ISO 9001 - Standardul de management al calităţii

Standardul ISO 9001 a fost obţinut pentru a oferi o certificare clienţilor că Schrack Technik functionează în acord şi pe baza unui sistem de calitate recunoscut internaţional, reprezentativ atât pentru calitatea produselor şi serviciilor, cât şi a managementului organizaţiei.

Cele 8 principii ale managementului calităţii sunt:

  1. Orientarea către client
  2. Stilul de conducere
  3. Implicarea personalului
  4. Abordarea bazată pe proces
  5. Abordarea sistemică a Managementului
  6. Îmbunătăţirea continuă
  7. Decizii bazate pe fapte
  8. Relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii

Cum se aplică protecţia mediului la Schrack Technik