Schrack Technik Romania

Date companie

Schimbare sediu social Schrack

Începand cu 03.01.2018 adresa sediului social al Schrack Technik SRL s-a mutat din Oradea la București, noile date de identificare fiind:

 

SCHRACK TECHNIK S.R.L.

Bd. Iuliu Maniu, nr. 453-457, sector 6 București, RO-061101

Nr. R.C. J40/37/2018

CUI: RO 10980661

Banca: UNICREDIT BANK S.A.

Cont: RO75BACX0000000030313310

bucuresti(at)schrack.ro

 

Atasat gasiti copia noului Certificat de Inmatriculare eliberat de Registrul Comertului.

Schrack

Timp de decenii Schrack Technik s-a impus în domeniul asistenţei tehnice şi al comercializării echipamentelor electrice de joasă tensiune şi cablare structurată, oferind soluţiile ideale pentru energie, industrie, instalaţii electrice interioare, echipamente, cablare structurată, cabluri, iluminat şi energie alternativă.

Misiune

Schrack îşi îndreaptă eforturile către satisfacerea nevoilor consumatorilor prin oferirea de soluţii ideale şi logice adaptate fiecărui tip de proiect. Din acest motiv, toţi inginerii de vânzări dispun de o pregătire solidă în electrotehnică şi transmisii de date, iar soluţiile oferite de către aceştia concentrează într-un singur pachet anii de experienţă în dezvoltarea de proiecte, preţul competitiv, gama largă de produse oferite şi sistemul de distribuţie rapid.

Viziune

Viziunea noastră este să devenim leaderi ai pieţei în care activam. Ne vom concentra eforturile pentru a deveni un partener de încredere şi prima opţiune a clienţilor noştri în dezvoltarea de proiecte.

O companie pentru clienți mulțumiți

Eforturile Schrack sunt concentrate către gradul de satisfacţie şi necesităţile  clientului, oferindu-i soluţii excepţionale din punct de vedere economic şi tehnic.

Considerăm că fiecare client reprezintă un partener cu care desfăşurăm relaţii reciproc avantajoase. Indiferent de mărimea afacerii lor, toţi clienţii sunt trataţi în mod egal, cu aceeaşi atenţie deosebită:pe cei mici îi ajutăm să devină mari, iar pe cei mari îi ajutăm să se dezvolte.

Produse

Dezvoltarea continuă a produselor noastre, investiţiile în calitate şi serviciile ataşate acestora reprezintă o prioritate în cultura companiei.

Cele peste 2.500 de produse deţinute în depozitul central din Bucureşti, cele 1.000 de produse din stocurile regionale sau cele 15.000 livrabile în maxim 4 zile lucrătoare, garantarea calitătii ridicate a acestora - prin producţia în Uniunea Europeana, fisele tehnice detaliate, instrumentele puse la dispoziţia clientului, demonstrează că Schrack oferă consumatorului cel mai bun raport calitate/produs.

Sediul Social

Bd. Iuliu Maniu, nr. 453-457, sector 6 Bucuresti, RO-061101

Numărul de ordine în registrul comerţului

J40/37/2018

Cod unic de înregistrare

RO10980661

Cont IBAN

  • Banca: UNICREDIT BANK S.A. - Oradea

 Cont: RO75.BACX.0000.0000.3031.3310

  • Banca: TREZORERIE – CONTRIBUABILI MIJLOCII - Bucureşti

Cont: RO17.TREZ.7005.069X.XX01.3633

Capitalul social:

1.590.000 lei

Administratori

Dipl.Ing. Iulian Smarandache

Dipl.Ing. Klaus Mader

Site-ul www.schrack.ro serveşte informării generale asupra companiei Schrack Technik SRL şi a produselor sale. Pentru întrebări speciale privind produsele noastre, vă rugăm să luaţi legătura direct cu un inginer de vânzări. Din motive tehnice, culorile redate pentru produsele Schrack pot să prezinte diferenţe faţă de cele originale.

Toate imaginile şi informaţiile din aceste pagini de internet, în măsura în care pot fi multiplicate, sunt protejate prin drepturi de autor sau prin alte drepturi de proprietate industrială. Toate produsele şi numele asociate acestora sunt mărci înregistrare ale Schrack Technik SRL. Utilizarea şi multiplicarea acestor informaţii este interzisă fără acordul prealabil scris al Schrack Technik SRL.

Schrack Technik SRL nu preia niciun fel de răspundere de garanţie pentru actualitatea, corectitudinea, integralitatea sau calitatea informaţiilor puse la dispoziţie. Pretenţiile de garanţie şi răspundere ridicate faţă de firma Schrack Technik SRL, pentru prejudicii materiale sau de ordin abstract, cauzate de utilizarea sau neutilizarea informaţiilor prezentate, respectiv de utilizarea unor informaţii eronate sau incomplete, este exclusă cu desăvârşire, în măsura în care nu se face dovada unei vinovăţii premeditate sau a neglijenţei din partea Schrack Technik SRL. Toate ofertele sunt neobligatorii şi neangajante. Schrack Technik SRL îşi rezervă în mod explicit dreptul de a modifica, completa, şterge sau înceta temporar sau definitiv publicarea unor părţi, pagini sau a întregii oferte, fără înştiinţare prealabilă.

Schrack Technik SRL garantează că anonimitatea utilizatorului pe parcursul vizitării paginilor Schrack Technik SRL rămâne neatinsă în toate cazurile. Dacă, în cazuri particulare, vor fi necesare numele, adresa sau alte date personale ale dumneavoastră, acest lucru vă va fi indicat în prealabil.

Prin apelările paginii de internet, Schrack Technik SRL primeşte date de utilitate care sunt stocate pentru scopuri de siguranţă şi care pot permite eventual o identificare (de exemplu adresa IP, data, ora şi paginile vizualizate). Aceste date pot fi evaluate de Schrack Technik SRL pentru a cunoaşte profilul utilizatorului şi pentru întocmirea de statistici. Pentru aceste cazuri, sunt avute în vedere toate prescripţiile legale în vigoare. Nu are loc niciun proces de valorificare cu caracter personal. Ne rezervăm dreptul de evaluarea statistică a seturilor de date anonimizate. Dacă Schrack Technik SRL este obligat legal sau prin decizie în instanţă, datele dumneavoastră vor fi transmise în volumul solicitat instituţiei îndreptăţită prin lege să le obţină. Pentru alte scopuri, Schrack Technik SRL nu va transmite terţilor datele dumneavoastră fără un consimţământ explicit.

Dacă solicitaţi firmei Schrack Technik SRL să nu utilizeze datele dumneavoastră personale pentru continuarea stabilirii de contacte şi/sau să şteargă aceste date, se va proceda în mod corespunzător. Datele care sunt obligatoriu necesare pentru derularea unei comenzi, respectiv în scopuri comerciale, nu sunt atinse de o reziliere, respectiv de o ştergere. Apelăm la înţelegerea dumneavoastră pentru faptul că, în cazul unei revocări, serviciul personalizat nu mai poate fi prestat, întrucât el se structurează pe utilizarea datelor clientului.

În cazul legăturilor directe sau indirecte spre pagini de internet externe ("link-uri"), aflate în afara sferei de responsabilitate a firmei Schrack Technik SRL, firma Schrack Technik SRL este responsabilă numai dacă Schrack Technik SRL a avut cunoştinţă de conţinutul paginii respective şi Schrack Technik SRL ar fi avut posibilitatea tehnică sau i s-ar putea imputa posibilitatea de a împiedica folosirea, în cazul unui conţinut delictuos. Schrack Technik SRL declară explicit că la momentul postării link-urilor, paginile spre care se realizează legături nu au niciun conţinut ilegal. Schrack Technik SRL declară că nu există niciun fel de influenţă asupra formei prezente şi viitoare şi asupra conţinutului paginilor spre care se fac trimiteri prin link-uri. De aceea, Schrack Technik SRL se delimitează explicit de toate conţinuturile tuturor paginilor spre care există legături, care au fost modificate după postarea link-urilor. Această declaraţie este valabilă pentru toate link-urile şi trimiterile din interiorul propriei oferte de internet, precum şi pentru înregistrări externe în cărţile de oaspeţi, forumurile de discuţii şi mailinglisting-urile publicate de Schrack Technik SRL. Pentru conţinuturi ilegale, eronate sau incomplete şi, în special, pentru prejudicii rezultate din folosirea sau nefolosirea informaţiilor prezentate în această formă, singurul răspunzător este ofertantul paginii asupra căreia s-a făcut trimitere, şi nu cel care doar face trimitere prin intermediul unui link spre publicaţia respectiv.

Cookies sunt mici fişiere text care se utilizează în toată lumea pe siturile web , pentru a identifica vizitatorii regulaţi ai site-urilor. Fişierele Cookies nu pot pătrunde în sistemul utilizatorului şi nu pot provoca prejudicii în acestea. Fişierele Cookies ale Schrack nu conţin niciun fel de informaţii despre dumneavoastră, ci numai un indice care nu are nicio semnificaţie în afara site-ului firmei Schrack. Cu ajutorul acestor Cookies se poate analiza modul în care utilizatorii utilizează paginile Web. Dacă nu doriţi să folosiţi avantajele fişierelor Cookies, acestea pot fi activate sau dezactivate cu ajutorul unui procedeu simplu în browser-ul dumneavoastră. În acest scop, aveţi în vedere posibilităţile de setare individuale ale browser-ului dumneavoastră. Direcţia de stocare al fişierelor Cookie la utilizator este controlată de browser-ul WWW al utilizatorului. Cookies sunt informaţii care sunt retransmise către server la următoarea vizită online. Ele pot fi citite numai de serverul respectiv, care le-a distribuit în prealabil. Schrack foloseşte Cookies numai când acestea sunt urgent necesare pentru funcţiile de utilizator, respectiv dacă facilitează navigarea în paginile Web. Informaţiile nu sunt puse la dispoziţie niciunei terţe părţi, deoarece Cookies sunt utilizate numai pentru scopurile menţionate.