Schrack Technik Romania

Termeni de utilizare

SCHRACK TECHNIK SRL - CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE

Ultima actualizare: 17 mai 2021

     1. Generalități și valabilitate a condițiilor de utilizare

1.1 Schrack Technik GmbH, Seybelgasse 13, A-1230 Viena (pe scurt: „Schrack”) pune la dispoziție diverse aplicații și instrumente (toate împreună pe scurt: „Instrumente”).

1.2 Când în aceste condiții de utilizare se vorbește de „noi”, „nouă” sau „noștru(i)” se face referire la Schrack.

1.3 Utilizarea instrumentelor oferite de noi este permisă exclusiv numai în baza acestor condiții.

1.4 Instrumentele pot fi utilizate numai în scopuri de afaceri sau educaționale (școală, universitate, formare profesională etc.) și în plus, numai de către persoane care au împlinit vârsta de 14 ani. Cu înregistrarea dvs., confirmați că utilizarea este în scopurile menționate și că ați împlinit deja vârsta de 14 ani.

1.5 Acești termeni de utilizare reglementează relația dintre dvs. ca user și Schrack ca dezvoltator și / și operator al instrumentelor. Condițiile de utilizare reprezintă un contract între dvs. și Schrack. Dacă nu sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare, nu sunteți îndreptățiți să accesați sau să utilizați instrumentele noastre. Prin utilizarea instrumentelor noastre, recunoașteți toate prevederile acestor condiții de utilizare  și le acceptați fără restricții.

1.6 Prevederile din formularele de contract și orice alte condiții ale dvs. sunt complet ineficiente în totalitatea lor  în ceea ce privește utilizarea instrumentelor, indiferent dacă, când și în ce formă sunt aduse la cunoștința noastră. Acordurile divergente de la prevederile individuale ale acestor condiții de utilizare sunt eficiente numai pentru cazuri  individuale și necesită confirmarea noastră scrisă prealabilă pentru a fi valabile. Tăcerea din partea noastră nu constituie în niciun caz consimțământul.

     2. Utilizare și înregistrare

2.1 Pentru a putea utiliza instrumentele trebuie să vă înregistrați. Înregistrarea este un proces unic și oferă acces la toate instrumentele. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul ca în viitor să introducem o înregistrare separată, în cazul dat în condiții separate, pentru instrumente individuale, de a modifica modul de înregistrare și de a solicita alte informații sau informații suplimentare.

2.2 Sunteți responsabil să vă asigurați că datele de înregistrare pe care le furnizați sunt corecte și complete și că păstrați confidențialitatea și securitatea datelor de acces. Sunteți responsabil pentru toate activitățile care se desfășoară în cadrul contului dvs., inclusiv activitățile terților cărora le-ați pus la dispoziție informațiile despre cont sau cărora li s-a permis accesul ca urmare a comportamentului dvs. cel puțin neglijent.

     3. Acces la instrumente

3.1 Pentru a putea folosi instrumentele noastre, trebuie îndeplinite cerințe tehnice minime. Aceste cerințe se vor schimba din timp în timp. Nu suntem obligați să susținem o anumită stare a tehnicii. Accesul la instrumentele noastre online este posibil în prezent doar cu o conexiune la internet activă și suficient de rapidă. Costurile pentru această conexiune la internet sunt taxate de furnizorul dvs. extern, nu avem nici o influență asupra acestui lucru. Rețineți că încărcarea conținuturilor poate duce la un volum considerabil de date și asigurați-vă că ați luat măsuri adecvate pentru a limita costurile generate în acest sens, atât în țară, cât și mai ales în străinătate.

3.2 Datorită naturii internetului, nu putem garanta disponibilitatea continuă și neîntreruptă și accesibilitatea instrumentelor. Putem restricționa disponibilitatea instrumentelor sau a anumitor domenii sau funcții ale instrumentelor dacă acest lucru este oportun în ceea ce privește limite de capacitate, securitatea sau integritatea serverelor noastre sau pentru a efectua măsuri de întreținere, care să asigure funcționarea corespunzătoare sau îmbunătățită a instrumentelor. Putem îmbunătăți instrumentele, a le dezvolta și a le modifica și din timp în timp să introducem noi servicii.

     4. Proprietate intelectuală

4.1 Instrumentele în sine și structura lor sunt protejate de dreptul de autor, legea privind protecția bazelor de date și legea accesorie a drepturilor de autor. Ne rezervăm toate drepturile în acest sens.

4.2 Ne rezervăm toate drepturile, în special dar nu limitat la drepturile de autor și drepturile de utilizare, la conținuturile create de noi, în special la texte, logo-uri, grafice, fotografii și aranjări în pagină.

4.3 Conținuturile create de noi pot fi utilizate numai pentru aplicațiile prevăzute în instrumentul respectiv. Orice altă utilizare – în măsura în care nu se convine altfel în scris cu noi - nu este permisă.

     5. Drepturi de modificare și dezactivare a instrumentelor

5.1 Suntem îndreptățiți, ca la discreția noastră și fără un timp inițial definit, să implementăm elemente noi ca parte și / sau ca o completare la instrumente și să schimbăm fundamental modul de utilizare. De asemenea suntem îndreptățiți să eliminăm funcții sau să dezactivăm instrumente în întregime și să întrerupem service-ul nostru.

     6.  Închiderea unui cont de utilizator

Suntem îndreptățiți să suspendăm accesul la contul dvs., chiar și fără o notificare prealabilă, dacă există suspiciuni rezonabile că dvs. sau o terță parte care utilizează informațiile contului dvs., încălcați condițiile  de utilizare sau legea aplicabilă în legătură cu utilizarea instrumentelor sau dacă circumstanțe tehnice sau probleme de securitate fac util acest lucru. Vă vom anunța când există o suspiciune rezonabilă cu privire la încălcarea acestor condiții de utilizare sau a legii aplicabile și vă vom oferi posibilitatea de a justifica și clarifica în această privință. În cazul în care suspiciunea nu poate fi risipită, atunci suntem îndreptățiți să închidem în mod irevocabil contul dvs. în cazul în care considerăm că acest lucru este adecvat având în vedere gravitatea încălcării. După aceea, veți pierde accesul la toate instrumentele.

     7.  Modificări ale condițiilor de utilizare

Datorită modificărilor în  instrumentele noastre și a legilor aplicabile sau din alte motive operaționale, va exista întotdeauna necesitatea de adaptare a acestor condiții de utilizare. Dacă actualizăm aceste condiții, sunteți liber să acceptați condițiile sau să nu mai utilizați instrumentele noastre. Dacă continuați să utilizați instrumentele după ce actualizarea a intrat în vigoare, acest lucru va fi considerat o acceptare a noilor condiții și o declarație de consimțământ de a vă supune acestora.

     8. Garanție și răspundere

8.1 Atâta timp cât vă punem gratuit la dispoziție instrumentele, excludem orice garanție pentru instrumente. 8.2 Instrumentele servesc drept ajutor pentru preselectarea produselor din componentele noastre pentru a sprijini planificarea de proiecte de toate felurile.

8.3 Se subliniază în mod expres că utilizatorul trebuie să verifice propunerea făcută de instrument la cerințele necesare pentru proiectul său și dacă este cazul să o corecteze în mod independent. Nu ne asumăm nici o răspundere pentru corectitudine și / sau completitudine.

8.4 În caz de vătămări corporale, suntem răspunzători în conformitate cu prevederile legale. De altfel răspunderea noastră se limitează la intenție și neglijență gravă, pentru daune cauzate de neglijență ușoară nu suntem răspunzători. Suntem răspunzători pentru daune indirecte și pierderi de profit numai în caz de intenție.

8.5 Nu suntem răspunzători pentru intervenții ilegale ale unor terți (cum ar fi viruși, hackeri), cu condiția ca noi să nu ne fi încălcat obligația de protecție.

8.6 Nu ne asumăm nici o răspundere pentru disponibilitatea neîntreruptă și / sau constantă a instrumentelor.

8.7 Nu ne asumăm răspunderea pentru daune legate de probleme de transmisie, defectarea liniilor de comunicații, probleme sau defecțiuni tehnice ale internetului mobil, rețelelor sau liniilor telefonice, sistemelor online, serverelor sau furnizorilor, echipamentelor informatice, software-ului sau pentru defecțiunile serviciului de e-mail, în măsura în care nu a fost cel puțin o neglijență gravă din partea noastră.

     9. Despăgubire

Vă angajați să ne despăgubiți și să ne exonerați pe noi, filialele noastre, întreprinderile afiliate, personalul de conducere, colaboratorii, agenții de publicitate și partenerii noștri de orice pretenții, inclusiv pretenții ale unor terțe părți, cum ar fi daune și cheltuieli directe și indirecte (inclusiv taxe rezonabile și adecvate de notificare, executare și onorarii de avocați), care rezultă din orice încălcare de către dvs. a acestor condiții de utilizare sau a oricăror alte reglementări aplicabile, cum ar fi legile aplicabile. Acest lucru este valabil și pentru revendicările terților.

     10. Comunicare

Suntem îndreptățiți să trimitem toată corespondența la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o  când v-ați înregistrat sau ultima dată în cursul unei actualizări a informațiilor despre cont. Declarațiile relevante pentru contract din partea dvs. trebuie trimise la adresa de e-mail indicată în avizul nostru legal.

     11. Protecția datelor

11.1 În cadrul utilizării instrumentelor, colectăm anumite date, parțial automat, care sunt necesare pentru utilizarea instrumentelor. Acestea includ:

• date de bază (de ex. cod poștal, țară, sex, vârstă, adresă de e-mail)

• date tehnice (de ex. hardware, furnizor de internet, browser utilizat)

• date specifice utilizatorului (de ex. evaluarea utilizării funcțiilor individuale și a instrumentelor, jurnalul de activitate)

11.2 Aceste date sunt prelucrate de noi, pentru

• a vă pune la dispoziție instrumentele și funcțiile asociate,

• a îmbunătăți și extinde funcțiile și caracteristicile instrumentelor,

• a preveni și / sau a elimina utilizarea necorespunzătoare și defecțiunile

              și

• a vă informa despre instrumentele și produsele / serviciile noastre.

11.3 Informații suplimentare despre datele procesate atunci când se utilizează instrumentele, bazele legale corespunzătoare și informații suplimentare pot fi găsite în <Declarația privind protecția datelor>.

     12. Dispoziții finale

12.1 Aceste condiții de utilizare și relația de afaceri dintre dvs. și noi, inclusiv orice întrebări cu privire la formarea valabilă a unei relații contractuale și inclusiv orice litigii, sunt supuse legilor Republicii Austria, cu excluderea dreptului internațional privat și a normelor privind conflictul de legi. Dacă sunteți consumator în sensul legii privind protecția consumatorilor și utilizați aceste instrumente în scopuri pur private, această alegere a legii nu are ca rezultat privarea dumneavoastră de protecția asigurată de acele prevederi, de la care nu se poate deroga prin acord în temeiul legii statului în care aveți reședința obișnuită (principiul favorabilității).

12.2 Dacă sunteți întreprinzător, locul de jurisdicție exclusivă este a instanței competente în materie comercială de la sediul nostru social. În cazul în care sunteți consumator în sensul legii privind protecția consumatorilor, se aplică locul de jurisdicție prevăzut de lege.

12.3 În cazul în care o prevedere din aceste condiții de utilizare este sau devine invalidă, valabilitatea celorlalte prevederi rămâne neafectată.

12.4 Pentru consumatori: Dacă aveți domiciliul în UE, puteți accesa platforma online a Comisiei Europene pentru soluționarea online a litigiilor, aici: ec.europa.eu/consumers/odr. Noi totuși nu participăm la soluționarea online a litigiilor.